På väg hem från inspirerande dagar i Muskoka, Ontario med en fantastisk grupp av modiga ledare och co-facilitators. Programmet, som består av 3 moduler (4 dagar + 3 dagar + 3 dagar), har som syfte att hjälpa deltagare att utforska och utveckla sitt ledarskap. Man utforskar sitt ledarskap från olika perspektiv, reflekterar och diskuterar i små grupper om vem man är som ledare, och man lär sig hur sin egen ledarstil påverkar andra i omgivningen. Man utforskar också hur ens värderingar påverkar sitt ledarskap, och man använder coaching som bas för att utveckla sig själv och sina kollegor. Grattis till alla ledare som ”tog examen” idag, och grattis till IKEA för sitt starka ledarskap.