Reser inte så mycket i dessa tider! Jobbar hemifrån i Helsingborg och nyss avslutat Modul 3 av Rosti Group’s ledarskapsutvecklingsprogram tillsammans med Pierre Bellin. Deltagare från Rosti’s enheter i Kina, Malaysia, Rumänien, Polen, Storbritannien, Tyskland & Sverige samlades via MS Teams – det virtuella formatet fungerade perfekt.

I denna modul jobbade vi med performance management, successionsplanering, konflikthantering, vikten av psykologisk trygghet i våra organisationer, samt hur man utvecklar högpresterande teams.

Hög energi och fokus genom alla tre dagar från dessa engagerade ledare. Ser fram emot de kommande modulerna – i fysisk eller virtuell format!