Nyss tillbaka från givande dagar i Stockholm där jag certifierades i användning av Extended DISC beteendeanalys. Det är ett fascinerande verktyg, som jag ser framemot att använda i workshops och teamutvecklingsprocesser framåt.

Extended DISC är en holistisk modell för att förstå människors beteende- och kommunikationsstil. Man identifierar de viktigaste beteendevetenskapliga stilarna för att underlätta interaktion mellan människor. Och förbereder oss att mera effektivt hantera och motivera andra människor.

Hör gärna av dig om du eller ditt team är nyfikna!